e-Learning ומדע ההדרכה

e-Learning ומדע ההדרכה

Jo Cheesman, מהצוות האנגלי שלנו, הקדישה מזמנה העמוס בכדי לקרוא את המהדורה השנייה של הקלאסיקה המקורית של Ruth Clark & Richard Mayer – e-Learning and the Science of Instruction.

להלן הנקודות העיקריות מרשמיה של Jo:

  • רוצו לקרוא !
  • במהדורה השנייה נעשו הרבה מאוד עדכונים והיא כוללת גם תקליטור מולטימדיה עם דוגמאות רלוונטיות
  • נוספו 2 פרקים חדשים אשר דנים בשילובם של דוגמאות משחקים, תרחישים ובניית תכנים לe-learning-
  • 7 הוא אכן מספר חזק – בספר מובאים 7 עקרונות לעשיית e-learning בין השאר: שימוש מושכל באיזון שבין מילים לגרפיקה, כיצד לשלב דוגמאות ותרגולות, כיצד ללמוד בסביבה וירטואלית, בידי מי אמורה להיות השליטה (בידי הלומד או תוכנית ההדרכה?), כיצד לבנות יכולות חשיבה ועוד.
  • בכל פרק יש דיון על עקרון אחד המשולב עם הוכחות פסיכולוגיות ומדעיות המחזקות את השימוש בכל אחד מהעקרונות בלמידה המקוונת
  • אמרנו לכם כבר לרוץ ולקרוא?

 

נשמע לכם מעניין מספיק?

את הביקורת המלאה של Jo ניתן למצוא באתר שלנו.

את הספר ניתן לרכוש באמזון.

 

אנו מקווים שתיהנו.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

התגובות סגורות.